Trắc nghiệm ôn tập

Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu hình 1:2 : 1 ?

Câu hỏi:

Mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội lấn át hoàn toàn gen lặn, các gen liên kết hoàn toàn. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu hình 1:2 : 1 ? 

A.
\(\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{AB}}{{ab}}\)

B.
\(\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{Ab}}{{aB}}\)

C.
 \(\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{aB}}{{ab}}\)    

D.
\(\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{AB}}{{aB}}\)

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu hình 1:2 : 1 ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!