Tổng hợp

Phát triển kinh tế cân đối là gì?

Cùng Monica tìm hiểu Phát triển kinh tế cân đối (balanced economic development) là gì?

Phát triển kinh tế cân đối là gì?

Bạn đang xem: Phát triển kinh tế cân đối là gì?

Phát triển kinh tế cân đối cho rằng tất cả các ngành, khu vực trong nền kinh tế đều phải đồng thời phát triển để đạt được sự cân đối trong quá trình phát triển.

Phát triển kinh tế cân đối hay phát triển cân đối (balanced economic development or balanced development) là quan điểm cho rằng tất cả các ngành, khu vực trong nền kinh tế đều phải đồng thời phát triển để đạt được sự cân đối trong quá trình phát triển. Nhưng khó khăn ở đây là chúng ta không biết được sự cân đối nào là đúng. Vì vậy, quá trình phát triển có kế hoạch, thận trọng, nhưng không cân đối có lẽ thích hợp hơn.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!