Trắc nghiệm ôn tập

Phát biểu nào sau đây về vật kính và thị kính của kính hiển vi là đúng? 

Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây về vật kính và thị kính của kính hiển vi là đúng

A.
Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn. 

B.
Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

C.
Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn. 

D.
Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Phát biểu nào sau đây về vật kính và thị kính của kính hiển vi là đúng? 

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Phát biểu nào sau đây về vật kính và thị kính của kính hiển vi là đúng? 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!