Trắc nghiệm ôn tập

Phát biểu nào sau đây là không đúng về hiện tượng liên kết gen ? 

Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây là không đúng về hiện tượng liên kết gen ? 

A.
Số lượng nhóm gen liên kết của một loài thường bằng số lượng NST có trong bộ NST đơn bội của loài

B.
Liên kết gen( liên kết hoàn toàn) làm tăng sự xuất hiện của biến dị tổ hợp

C.

Bạn đang xem: Phát biểu nào sau đây là không đúng về hiện tượng liên kết gen ? 

Liên kết gen( liên kết hoàn toàn) làm hạn chế sự xuất hiện của biến dị tổ hợp 

D.
Các gen trên cùng một NST di truyền cùng nhau tạo thành một nhóm gen liên kết

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Phát biểu nào sau đây là không đúng về hiện tượng liên kết gen ? 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!