Trắc nghiệm ôn tập

Phát biểu nào sau đây là đúng?  Chiết suất tỉ đối của môi trường chiết quang nhiều so với môi trường chiết quang

Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A.
Chiết suất tỉ đối của môi trường chiết quang nhiều so với môi trường chiết quang ít thì nhỏ hơn 1. 

B.
Môi trường chiết quang kém có chiết suất tuyệt đối nhỏ hơn 1.

C.
Chiết suất tỉ đối của môi trường 2 so với môi trường 1 bằng tỉ số chiết suất tuyệt đối n2 của môi trường 2 với chiết suất tuyệt đối n1 của môi trường 1. 

D.
Chiết suất tỉ đối của hai môi trường luôn lớn hơn đơn vị vì vận tốc ánh sáng trong chân không là vận tốc lớn nhất.

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Phát biểu nào sau đây là đúng?  Chiết suất tỉ đối của môi trường chiết quang nhiều so với môi trường chiết quang

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Phát biểu nào sau đây là đúng?  Chiết suất tỉ đối của môi trường chiết quang nhiều so với môi trường chiết quang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!