Trắc nghiệm ôn tập

Phát biểu nào sau đây không đúng về hợp chất hữu cơ?

Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A.
Tinh bột là hỗn hợp gồm amilozơ và amilopectin đều tan tốt trong nước nóng.

B.
Dung dịch glucozơ hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

C.
Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói.

D.
Fructozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng thu được kết tủa bạc trắng.

Đáp án đúng: A

Bạn đang xem: Phát biểu nào sau đây không đúng về hợp chất hữu cơ?

Tinh bột là chất rắn vô định hình, màu trắng, không tan trong nước nguội. Trong nước nóng từ 65oC trở lên, tinh bột chuyển thành dung dịch keo nhớt gọi là hồ tinh bột

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Phát biểu nào sau đây không đúng về hợp chất hữu cơ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!