Trắc nghiệm ôn tập

Phát biểu đúng là phát biểu??

Câu hỏi:

Phát biểu đúng là:

A.
Tripeptit mạch hở luôn phản ứng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol 1:3.

B.
Protein đơn giản được tạo thành từ các gốc α-amino axit.

C.
Ở trạng thái kết tinh, các α-amino axit tồn tại chủ yếu dưới dạng phân tử.

D.
Các protein không tan trong nước nguội nhưng tan tốt trong nước đun sôi.

Đáp án đúng: B

Bạn đang xem: Phát biểu đúng là phát biểu??

+ Tripeptit mạch hở luôn phản ứng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol 1:3 sai do có thể mắt xích peptit của axit glutamic thì tỉ lệ đó không đúng.

+ Ở trạng thái kết tinh, các α-amino axit tồn tại chủ yếu dưới dạng ion lưỡng cực.

+ Tính tan của protein rất khác nhau. Protein hình sợi thì không tan trong nước, còn protein hình cầu thì tan trong nước tạo dung dịch keo

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Phát biểu đúng là phát biểu??

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!