Trắc nghiệm ôn tập

Phản ứng nào sau đây xảy ra, chọn câu đúng?

Câu hỏi:

Phản ứng nào sau đây xảy ra?

A.
C2H5OH + Fe →

B.
C6H5OH + NaOH → 

C.
C6H5OH + HCl → 

D.
C2H5OH + NaOH → 

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Phản ứng nào sau đây xảy ra, chọn câu đúng?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!