Trắc nghiệm ôn tập

Phản ứng nào sau đây xảy ra, chọn câu đúng?

Câu hỏi:

Phản ứng nào sau đây xảy ra?

A.
C2H5OH + Fe →

B.
C6H5OH + NaOH → 

C.
C6H5OH + HCl → 

D.
C2H5OH + NaOH → 

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Phản ứng nào sau đây xảy ra, chọn câu đúng?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!