Trắc nghiệm ôn tập

Phản ứng nào sau đây viết sai?

Câu hỏi:

Phản ứng nào sau đây viết sai?

A.
C + CO2 →  2CO.

B.
2NaHCO3  → Na2O + 2CO2 + H2O.

C.
C + H2O → CO + H2.     

D.
CaCO3  CaO + CO2.

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Phản ứng nào sau đây viết sai?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Phản ứng nào sau đây viết sai?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!