Trắc nghiệm ôn tập

Phản ứng nào sau đây viết sai?

Câu hỏi:

Phản ứng nào sau đây viết sai?

A.
C + CO2 →  2CO.

B.
2NaHCO3  → Na2O + 2CO2 + H2O.

C.
C + H2O → CO + H2.     

D.
CaCO3  CaO + CO2.

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Phản ứng nào sau đây viết sai?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Phản ứng nào sau đây viết sai?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!