Trắc nghiệm ôn tập

Phản ứng nào sau đây dùng để chứng minh trong công thức cấu tạo của glucozơ có nhóm -CHO?

Câu hỏi:

Phản ứng nào sau đây dùng để chứng minh trong công thức cấu tạo của glucozơ có nhóm -CHO?

A.
Cho glucozơ lên men trong điều kiện 35oC – 40oC.

B.
Cho glucozơ tham gia phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3, to.

C.
Đốt cháy glucozơ bằng O2, to.

D.
Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2/OH ở nhiệt độ thường tạo dung dịch xanh lam.

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Phản ứng nào sau đây dùng để chứng minh trong công thức cấu tạo của glucozơ có nhóm -CHO?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!