Trắc nghiệm ôn tập

Phân tử m ARN thứ nhất dài 2550 Ao và gấp 1,25 lần so với chiều dài phân tử m ARN thứ hai.

Câu hỏi:

Phân tử m ARN thứ nhất dài 2550 Ao và gấp 1,25 lần so với chiều dài phân tử m ARN thứ hai. Quá trình giải mã của 2 phân tử m ARN trên đã cần môi trường cung cấp 1593 axit amin. Số protein được tổng hợp từ cả hai mARN nói trên là:

A.
6

B.
7

C.
8

D.
9

Đáp án đúng: B

Bạn đang xem: Phân tử m ARN thứ nhất dài 2550 Ao và gấp 1,25 lần so với chiều dài phân tử m ARN thứ hai.

Chiều dài của mARN thứ hai là : 2550 : 1,25 = 2040 Ao

→ Số aa môi trường cung cấp khi dịch mã mARN thứ nhất là:

     (2550 : 3,4) : 3 – 1 = 249 (aa).

→ Số aa môi trường cung cấp khi dịch mã mARN thứ hai là :

     (2040 : 3,4) : 3 – 1 = 199 (aa).

Gọi x là số lần dịch mã mARN thứ nhất

      y là số lần dịch mã mARN thứ hai.

→ 249x + 199y = 1593

→ \(\left\{ \begin{array}{l} x = 4\\ y = 3 \end{array} \right.\)

→ Số phân tử protein được tổng hợp từ hai phân tử mARN là: 4+3=7

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Phân tử m ARN thứ nhất dài 2550 Ao và gấp 1,25 lần so với chiều dài phân tử m ARN thứ hai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!