Trắc nghiệm ôn tập

Phải lấy bao nhiêu mol phân tử CO2 để có 1,5.1023 phân tử CO2?

Câu hỏi:

Phải lấy bao nhiêu mol phân tử CO2 để có 1,5.1023 phân tử CO2?

A.
0,20 mol    

B.
0,25 mol  

C.
0,30 mol      

D.
0,35 mol

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Phải lấy bao nhiêu mol phân tử CO2 để có 1,5.1023 phân tử CO2?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Phải lấy bao nhiêu mol phân tử CO2 để có 1,5.1023 phân tử CO2?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!