Trắc nghiệm ôn tập

Pb sai?

Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây sai?

A.
Ở nhiệt độ thường, anilin là chất lỏng, tan ít trong nước.

B.
Dung dịch glyxin không làm đổi màu quỳ tím.

C.
Amino axit thiên nhiên hầu hết là α-amino axit.

D.
Amin là hợp chất hữu cơ tạp chức.

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Pb sai?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!