Giỏ hàng

Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

PHƯƠNG THỨC

TRƯỜNG HỢP

THỜI HẠN

LỖI HAY GẶP

CHI PHÍ

ĐỔI MỚI

Lỗi do nhà sản xuất

5 ngày

Bong đế, gãy gót, bong keo dán.

 

BẢO HÀNH

Lỗi do nhà sản xuất

15 ngày

Bong da, Bong keo, Thiếu đá

Sửa chữa miễn phí

Lỗi do khách hàng

SỬA CHỮA

Lỗi do khách hàng

Khách đã đi quá 15 ngày

 

Nhận sửa chữa và tính phí sửa chữa

LƯU Ý:

-        Kiểm tra sản phẩm kỹ trước khi bán.

-        Trường hợp khách đã mua và đi được một thời gian hơn 14 ngày, không thể xác định được lỗi do nhà sản xuất hay khách hàng. Chỉ nhận sửa chữa, không bảo hành.

-        Với những trường hợp bong da, xước da do khách đi, từ chối bảo hành.

 

Facebook Top