Trắc nghiệm ôn tập

Ocean water also will expand if it warms,______ further to sea level rise.

Câu hỏi:

Ocean water also will expand if it warms,______ further to sea level rise.

A.
getting

B.
making

C.
leading

D.
contributing

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Ocean water also will expand if it warms,______ further to sea level rise.

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Ocean water also will expand if it warms,______ further to sea level rise.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!