Trắc nghiệm ôn tập

Ocean water also will expand if it warms,______ further to sea level rise.

Câu hỏi:

Ocean water also will expand if it warms,______ further to sea level rise.

A.
getting

B.
making

C.
leading

D.
contributing

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Ocean water also will expand if it warms,______ further to sea level rise.

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Ocean water also will expand if it warms,______ further to sea level rise.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!