Trắc nghiệm ôn tập

Ở ruồi giấm, A  quy định mắt đỏ, a quy định mắt trắng.

Câu hỏi:

Ở ruồi giấm, A  quy định mắt đỏ, a quy định mắt trắng. Các alen nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên Y. Kiểu gen của P: XaX× XAY, đem lai, F1 sẽ phân ly kiểu hình theo tỷ lệ nào sau đây ? 

A.
3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng

B.
ruồi cái có 2 loại kiểu hình, ruồi đực chi có một loại kiểu hình

C.

Bạn đang xem: Ở ruồi giấm, A  quy định mắt đỏ, a quy định mắt trắng.

3 ruồi mắt đỏ :1 ruồi mắt trắng ( mắt trắng toàn ở con đực) 

D.
100% ruồi cái mắt đỏ: 100% ruồi đực mắt trắng

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Ở ruồi giấm, A  quy định mắt đỏ, a quy định mắt trắng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!