Trắc nghiệm ôn tập

Ở ruồi giấm, A  quy định mắt đỏ, a quy định mắt trắng.

Câu hỏi:

Ở ruồi giấm, A  quy định mắt đỏ, a quy định mắt trắng. Các alen nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên Y. Kiểu gen của P: XaX× XAY, đem lai, F1 sẽ phân ly kiểu hình theo tỷ lệ nào sau đây ? 

A.
3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng

B.
ruồi cái có 2 loại kiểu hình, ruồi đực chi có một loại kiểu hình

C.

Bạn đang xem: Ở ruồi giấm, A  quy định mắt đỏ, a quy định mắt trắng.

3 ruồi mắt đỏ :1 ruồi mắt trắng ( mắt trắng toàn ở con đực) 

D.
100% ruồi cái mắt đỏ: 100% ruồi đực mắt trắng

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Ở ruồi giấm, A  quy định mắt đỏ, a quy định mắt trắng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!