Trắc nghiệm ôn tập

Ở nước ta những năm gần đây, ngành thủy sản phát triển mạnh do nguyên nhân cơ bản nào?

Câu hỏi:

Ở nước ta những năm gần đây, ngành thủy sản phát triển mạnh do nguyên nhân cơ bản nào?

A.
Thị trường trong và ngoài nước mở rộng

Bạn đang xem: Ở nước ta những năm gần đây, ngành thủy sản phát triển mạnh do nguyên nhân cơ bản nào?

B.
Điều kiện tự nhiên thuận lợi

C.
Nguồn lao động có trình độ cao

D.
Cơ sở vật chất kỹ thuật đã đáp ứng nhu cầu

Đáp án đúng: A

Đáp án A

Ở nước ta những năm gần đây, ngành thủy sản phát triển mạnh chủ yếu do mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, nhu cầu thị trường lớn thúc đẩy sản xuất phát triển

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!