Trắc nghiệm ôn tập

Ở ngô tính trạng chiều cao của cây do 3 cặp gen không alen ( A1, a1, A2 , a2 , A3 , a3 ) chúng phân li độc lập và cứ mỗi gen trội có mặt trong tổ hợp gen sẽ làm cho cây thấp đi 20 cm.

Câu hỏi:

Ở ngô tính trạng chiều cao của cây do 3 cặp gen không alen ( A1, a1, A2 , a2 , A3 , a3 ) chúng phân li độc lập và cứ mỗi gen trội có mặt trong tổ hợp gen sẽ làm cho cây thấp đi 20 cm. Cây cao nhất có chiều cao 210 cm. Khi giao phấn giữa cây cao nhất và cây thấp nhất, cây lai thu được sẽ có chiều cao là:

A.
90 cm

B.
120 cm

C.
160 cm

D.
150 cm

Đáp án đúng: D

Bạn đang xem: Ở ngô tính trạng chiều cao của cây do 3 cặp gen không alen ( A1, a1, A2 , a2 , A3 , a3 ) chúng phân li độc lập và cứ mỗi gen trội có mặt trong tổ hợp gen sẽ làm cho cây thấp đi 20 cm.

Cây cao nhất a1a1a2a2a3a3 (210cm) x cây thấp nhất A1A1A2A2A3A3 (210 – 20×6 = 90cm) à F1: A1a1A2a2A3a3 = 210 – 3×20 = 150cm

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Ở ngô tính trạng chiều cao của cây do 3 cặp gen không alen ( A1, a1, A2 , a2 , A3 , a3 ) chúng phân li độc lập và cứ mỗi gen trội có mặt trong tổ hợp gen sẽ làm cho cây thấp đi 20 cm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!