Trắc nghiệm ôn tập

Ở một loài thực vật, tính trạng hạt trơn là trội hoàn toàn so với hạt nhăn.

Câu hỏi:

Ở một loài thực vật, tính trạng hạt trơn là trội hoàn toàn so với hạt nhăn. Cho cây hạt trơn lai với cây hạt nhăn được F1  100% cây hạt trơn. Cho các cây F1 tạp giao thu được F2phân tích theo tỷ lệ 3/4 cây hạt trơn: 1/4 cây hạt nhăn. Cho các cây F2 tự thụ phấn, tính theolý thuyết tỷ lệ phân ly kiểu hình ở F3 là

 

Bạn đang xem: Ở một loài thực vật, tính trạng hạt trơn là trội hoàn toàn so với hạt nhăn.

A.
11/12 cây hạt trơn : 1/12 cây hạt nhăn.

B.
5/8 cây hạt trơn : 3/8 cây hạt nhăn.

C.
3/4 cây hạt trơn : 1/4 cây hạt nhăn.

D.
1/2 cây hạt trơn : 1/2 cây hạt nhăn.

Đáp án đúng: B

A: trơn; a: nhăn

AA x aa F1: Aa

F1 tạp giao

F2: 1 AA: 2Aa: 1aa (3 trơn, 1 nhăn)

F2 tự thụ à F3: 5/8 cây hạt trơn : 3/8 cây hạt nhăn.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Ở một loài thực vật, tính trạng hạt trơn là trội hoàn toàn so với hạt nhăn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!