Trắc nghiệm ôn tập

Ở một loài thú, người ta phát hiện nhiễm sắc thể số VI có các gen phân bố theo trình tự khác nhau do kết quả của đột biến đảo đoạn là:

Câu hỏi:

Ở một loài thú, người ta phát hiện nhiễm sắc thể số VI có các gen phân bố theo trình tự khác nhau do kết quả của đột biến đảo đoạn là:

(1) ABCDEFG

Bạn đang xem: Ở một loài thú, người ta phát hiện nhiễm sắc thể số VI có các gen phân bố theo trình tự khác nhau do kết quả của đột biến đảo đoạn là:

(2) ABCFEDG

(3) ABFCEDG

(4) ABFCDEG

Giả sử nhiễm sắc thể số (3) là nhiễm sắc thể gốc. Trình tự phát sinh đảo đoạn là

A.
(1) ← (2) ← (3) → (4)

B.
(1) ← (3) → (4) → (1)

C.
(3) → (1) → (4) → (1)

D.
(2) → (1) → (3) → ( 4)

Đáp án đúng: A

NST số 3 là NST gốc: ABCDEFG  => (4) ABFCDEG là do đột biến đoản đoạn ED => DE

(3)  => (2) ABCFEDG là do đột biến đảo đoạn FC => CF

(2) ABCFEDG => (1) ABCDEFG là do đột biến đảo đoạn FED  => DEF Trình tự là: (3) → (4); (3) → (2); (2) → (1);

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Ở một loài thú, người ta phát hiện nhiễm sắc thể số VI có các gen phân bố theo trình tự khác nhau do kết quả của đột biến đảo đoạn là:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!