Trắc nghiệm ôn tập

Ở 2 bên xích đạo, loại gió thổi theo một chiều quanh năm, từ khoảng các vĩ độ 300 Bắc và Nam về xích đạo là gió gì?

Câu hỏi:

Ở 2 bên xích đạo, loại gió thổi theo một chiều quanh năm, từ khoảng các vĩ độ 300 Bắc và Nam về xích đạo là gió gì? 

A.
Gió Tín phong

B.
Gió Tây ôn đới

C.
Gió Đông cực 

D.
Gió chướng

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Ở 2 bên xích đạo, loại gió thổi theo một chiều quanh năm, từ khoảng các vĩ độ 300 Bắc và Nam về xích đạo là gió gì?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Ở 2 bên xích đạo, loại gió thổi theo một chiều quanh năm, từ khoảng các vĩ độ 300 Bắc và Nam về xích đạo là gió gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!