Trắc nghiệm ôn tập

Những thành tựu cơ bản trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1945-1975) có ý nghĩa gì?

Câu hỏi:

Ý nghĩa của những thành tựu cơ bản trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1945-1975)?

A.
Làm đảo lộn chiến lược tòan cầu của Mỹ

B.
Nâng cao vị thế Liên Xô trên trường quốc tế, thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới.

C.
Thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội.

D.
Tất cả các câu trên đều đúng.

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Những thành tựu cơ bản trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1945-1975) có ý nghĩa gì?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Những thành tựu cơ bản trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1945-1975) có ý nghĩa gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!