Trắc nghiệm ôn tập

Nhiệt kế nào dưới đây dùng để đo nhiệt độ của cơ thể người? A. Nhiệt kế rượu. B. Nhiệt kế y tế. C. Nhiệt kế thủy ngân. D. Cả 3 nhiệt kế trên đều không dùng được.

Câu hỏi:

Nhiệt kế nào dưới đây dùng để đo nhiệt độ của cơ thể người? 

A.

Bạn đang xem: Nhiệt kế nào dưới đây dùng để đo nhiệt độ của cơ thể người? A. Nhiệt kế rượu. B. Nhiệt kế y tế. C. Nhiệt kế thủy ngân. D. Cả 3 nhiệt kế trên đều không dùng được.

Nhiệt kế rượu.          

B.
Nhiệt kế y tế.

C.
Nhiệt kế thủy ngân.      

D.
Cả 3 nhiệt kế trên đều không dùng được.

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Nhiệt kế nào dưới đây dùng để đo nhiệt độ của cơ thể người? A. Nhiệt kế rượu. B. Nhiệt kế y tế. C. Nhiệt kế thủy ngân. D. Cả 3 nhiệt kế trên đều không dùng được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!