Trắc nghiệm ôn tập

Nhật Bản nằm ở nơi tiếp xúc với những mảng nào.

Câu hỏi:

Nhật Bản là một trong những quốc gia chịu nhiều tác động của động đất và núi lửa nhất trên thế giới. Căn cứ vào hình 7.3 và hình 10 trong SGK, cho biết Nhật Bản nằm ở nơi tiếp xúc với những mảng nào. 

A.
Mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương, mảng Ấn Độ – Australia.

B.
Mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương, mảng Phi.

C.
Mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương, mảng Philippin. 

D.
Mảng Âu – Á, mảng Phi, mảng Philippin.

Đáp án đúng: C

Bạn đang xem: Nhật Bản nằm ở nơi tiếp xúc với những mảng nào.

Đáp án: C

Giải thích: Dựa vào hình 7.3 SGK/27 và hình 10 trong SGK/38. Ta thấy, Nhật Bản nằm ở nơi tiếp xúc với những mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương và mảng Philippin nên Nhật Bản là một trong những quốc gia chịu nhiều tác động của động đất và núi lửa nhất trên thế giới.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Nhật Bản nằm ở nơi tiếp xúc với những mảng nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!