Trắc nghiệm ôn tập

Nhận biết Al, Mg, Al2O3 dùng thuốc thử nào?

Câu hỏi:

Nhận biết Al, Mg, Al2O3 dùng:

A.

Bạn đang xem: Nhận biết Al, Mg, Al2O3 dùng thuốc thử nào?

Dung dịch HCl.     

B.

Dung dịch HNO3.

C.
Dung dịch CuCl2.          

D.
Dung dịch NaOH.

Đáp án đúng: D

Lần lượt cho NaOH vào các mẫu thử. Chất rắn tan có khí thoát ra là Al, tan không có khí là Al2O3, không tan là MgO.

Phương trình hóa học:

Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2 H2

Al2O3 + 2NaOH → NaAlO2 + H2O

→ Đáp án D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Nhận biết Al, Mg, Al2O3 dùng thuốc thử nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!