Trắc nghiệm ôn tập

Nghiệm của phương trình 2x( x – 1 ) = x2 – 4x – 1 là:

Câu hỏi:

Nghiệm của phương trình 2x( x – 1 ) = x2 – 4x – 1 là:

A.
x = 1

B.
x = 0

C.
x = ± 1

D.
x = -1

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Nghiệm của phương trình 2x( x – 1 ) = x2 – 4x – 1 là:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!