Trắc nghiệm ôn tập

Ngâm một lá kẽm trong 100ml dung dịch AgNO3 0,1 mol. Kết thúc phản ứng, khối lượng lá kẽm là bao nhiêu?

Câu hỏi:

Ngâm một lá kẽm trong 100ml dung dịch AgNO3 0,1 mol. Kết thúc phản ứng, khối lượng lá kẽm là bao nhiêu?

A.

Bạn đang xem: Ngâm một lá kẽm trong 100ml dung dịch AgNO3 0,1 mol. Kết thúc phản ứng, khối lượng lá kẽm là bao nhiêu?

0,655g         

B.

0,75g

C.
0,65g         

D.
0,755g

Đáp án đúng: D

Ta có: nAgNO3 = 0,01 mol.

 Zn  +  2AgNO3 → An(NO3)2  +   2Ag

0,005      0,01                                 0,01 

mAg = 0,01. 108 = 1,08g.

Đặt mZn = a ⇒ a = 1,08 – (0,005.65) = 0,755g.

→ Đáp án D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Ngâm một lá kẽm trong 100ml dung dịch AgNO3 0,1 mol. Kết thúc phản ứng, khối lượng lá kẽm là bao nhiêu?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!