Trắc nghiệm ôn tập

Nếu nguyên tử oxi bị mất hết electron nó mang điện tích

Câu hỏi:

Nếu nguyên tử oxi bị mất hết electron nó mang điện tích

A.
+12,8.10-19 C.      

B.
+1,6.10-19 C.                      

C.
-1,6.10-19 C.              

D.
-12,8.10-18 C.

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Nếu nguyên tử oxi bị mất hết electron nó mang điện tích

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Nếu nguyên tử oxi bị mất hết electron nó mang điện tích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!