Trắc nghiệm ôn tập

Nancy and James are talking about their school days.– Nancy:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Câu hỏi:

Nancy and James are talking about their school days.

Bạn đang xem: Nancy and James are talking about their school days.– Nancy:

– Nancy: “I think school days are the best time of our lives.”

– James: ” ______ . We had sweet memories together then.”

A.
Absolutely

B.
That’s nonsense

C.
I’m afraid so

D.
I doubt it

Đáp án đúng: A

Kiến thức: Ngôn ngữ nói

 

Giải thích:

Nancy và James đang nói về những ngày đi học của họ.

– Nancy: “Tớ nghĩ rằng những ngày đi học là thời gian đẹp nhất trong cuộc sống của chúng ta.”

– James: “______. Chúng ta đã có những kỷ niệm ngọt ngào cùng nhau.”

A. Hoàn toàn đúng                                                                       B. Điều đó thật vớ vẩn

C. Tớ e là như vậy                                                                        D. Tớ nghi ngờ điều đó

Chọn A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Nancy and James are talking about their school days.– Nancy:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!