Trắc nghiệm ôn tập

Nam’s birthday is ……………… the twentieth of November.

Câu hỏi:

Nam’s birthday is ……………… the twentieth of November.

A.
on

Bạn đang xem: Nam’s birthday is ……………… the twentieth of November.

B.
for

C.
in

D.
at

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!