Trắc nghiệm ôn tập

Nam’s birthday is ……………… the twentieth of November.

Câu hỏi:

Nam’s birthday is ……………… the twentieth of November.

A.
on

Bạn đang xem: Nam’s birthday is ……………… the twentieth of November.

B.
for

C.
in

D.
at

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!