Trắc nghiệm ôn tập

Năm 1950, thực dân Pháp thực hiện kế hoạch Rơve ở Đông Dương nhằm mục đích:

Câu hỏi:

Năm 1950, thực dân Pháp thực hiện kế hoạch Rơve ở Đông Dương nhằm mục đích:

A.
mở một cuộc tiến công quy mô lớn vào căn cứ địa Việt Bắc.

B.
nhận được viện trợ về tài chính và quân sự của Mĩ.

C.
khoá biên giới Việt Trung, thiết lập hành lang Đông Tây.

D.
cô lập căn cứ địa Việt Bắc.

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Năm 1950, thực dân Pháp thực hiện kế hoạch Rơve ở Đông Dương nhằm mục đích:

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Năm 1950, thực dân Pháp thực hiện kế hoạch Rơve ở Đông Dương nhằm mục đích:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!