Trắc nghiệm ôn tập

My brother finish  his ____ studies and got a Ph.D. degree. He’s now teaching at a university.

Câu hỏi:

My brother finish  his ____ studies and got a Ph.D. degree. He’s now teaching at a university.

A.
postgraduate

B.
undergraduate

C.
graduated

D.
postgraduated

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: My brother finish  his ____ studies and got a Ph.D. degree. He’s now teaching at a university.

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: My brother finish  his ____ studies and got a Ph.D. degree. He’s now teaching at a university.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!