Trắc nghiệm ôn tập

Một thanh êbônit khi cọ xát với tấm dạ (cả hai không mang điện tích cô lập với các vật khác) thì thu được điện t�

Câu hỏi:

Một thanh êbônit khi cọ xát với tấm dạ (cả hai không mang điện tích cô lập với các vật khác) thì thu được điện tích \(- {3.10^{ – 8}}C.\) Tấm dạ sẽ có điện tích 

A.
\( – {3.10^{ – 8}}C.\)

B.
\( – 1,{5.10^{ – 8}}C.\)

C.
\({3.10^{ – 8}}C.\)

D.
0

Đáp án đúng: C

Bạn đang xem: Một thanh êbônit khi cọ xát với tấm dạ (cả hai không mang điện tích cô lập với các vật khác) thì thu được điện t�

Chọn C.

Lúc đầu cả hai vật không mang điện, sau đó thanh ê-bô-nit mang điện  \( – {3.10^{ – 8}}C\) thì tấm dạ mang điện tích dương  \(+{3.10^{ – 8}}C\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Một thanh êbônit khi cọ xát với tấm dạ (cả hai không mang điện tích cô lập với các vật khác) thì thu được điện t�

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!