Trắc nghiệm ôn tập

Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài từ M đến N trên dây cách nhau 50 cm

Câu hỏi:

Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài từ M đến N trên dây cách nhau 50 cm. Phương trình dao động của điểm N là \({u_N} = A\cos \left( {\frac{{25\pi }}{3}t + \frac{\pi }{6}} \right)cm\). Vận tốc tương đối của M đối với N là \({v_{MN}} = B\sin \left( {\frac{{25\pi }}{3}t + \frac{\pi }{2}} \right)cm/s\) . Biết \(A,B > 0\) và tốc độ truyền sóng trên dây có giá trị từ 55 cm/s đến 92 cm/s. Tốc độ truyền sóng trên dây gần giá trị nào nhất sau đây?

A.

Bạn đang xem: Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài từ M đến N trên dây cách nhau 50 cm

60 cm/s.        

B.
70 cm/s.         

C.
80 cm/s.                 

D.
90 cm/s.

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài từ M đến N trên dây cách nhau 50 cm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!