Trắc nghiệm ôn tập

Một sóng cơ đang truyền trên sợi dây thì gặo một vật cản cố định.

Câu hỏi:

Một sóng cơ đang truyền trên sợi dây thì gặo một vật cản cố định. Các đại lượng đặc trưng cho sóng không thay đổi khi bị phản xạ là 

A.
tần số sóng và hướng truyền sóng 

B.
tốc độ sóng và cường độ sóng

C.
biên độ và pha của sóng 

D.
chu kì và pha của sóng

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Một sóng cơ đang truyền trên sợi dây thì gặo một vật cản cố định.

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Một sóng cơ đang truyền trên sợi dây thì gặo một vật cản cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!