Trắc nghiệm ôn tập

Một nhiễm sắc thể (NST) có trình tự các gen như sau ABCDEFG*HI. Do rối loạn trong giảm phân

Câu hỏi:

Một nhiễm sắc thể (NST) có trình tự các gen như sau ABCDEFG*HI. Do rối loạn trong giảm phân đã tạo ra 1 giao tử có trình tự các gen trên NST là ABCDEH*GFI. Có thể kết luận, trong giảm phân đã xảy ra đột biến

A.
chuyển đoạn trên NST nhưng không làm thay đổi hình dạng NST

B.
chuyển đoạn trên NST và làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể

C.
đảo đoạn nhưng không làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể

D.
đảo đoạn chứa tâm động và làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể

Đáp án đúng: D

Bạn đang xem: Một nhiễm sắc thể (NST) có trình tự các gen như sau ABCDEFG*HI. Do rối loạn trong giảm phân

Giao tử tạo ra đã bị thay đổi hình dạng về vị trí tâm động, tuy nhiên thành phần và số lượng gen trên NST không đổi

=> Đảo đoạn mang tâm động

 

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Một nhiễm sắc thể (NST) có trình tự các gen như sau ABCDEFG*HI. Do rối loạn trong giảm phân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!