Trắc nghiệm ôn tập

Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung C. mắc song song với tụ diện trong mạch trên một tụ điện có điện dung 8C

Câu hỏi:

Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ tự do với chu kì 2,5.10-6s. Khi mắc song song với tụ diện tỏng mạch trên một tụ điện có điện dung 8C thì chu kì dao động điện từ tự do của mạch lúc này bằng 

A.

Bạn đang xem: Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung C. mắc song song với tụ diện trong mạch trên một tụ điện có điện dung 8C

0,75. 10-6 s 

B.
7,5. 10-6 s

C.

1,25. 10-6 s 

D.
0,5. 10-6 s

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung C. mắc song song với tụ diện trong mạch trên một tụ điện có điện dung 8C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!