Trắc nghiệm ôn tập

Một loại chất béo chỉ gồm panmitin và stearin.

Câu hỏi:

Một loại chất béo chỉ gồm panmitin và stearin. Đun nóng 42,82 kg chất béo trên với NaOH, khối lượng glixerol thu được 4,6 kg % theo khối lượng của hai trieste trong chất béo trên là:

A.

Bạn đang xem: Một loại chất béo chỉ gồm panmitin và stearin.

40% và 60%

B.

36,55% và 63.45%

C.

42,15% và 57,85%.

D.
37,65% và 62,35%.

Đáp án đúng: D

Gọi số mol của panmitin và stearin là x và y. Coi các đơn vị đã cho là gam (thay vì kg).

Ta được: 

\(\left\{ \begin{array}{l}
806x + 890y = 42,82\\
x + y = \frac{{4,6}}{{92}}
\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
x = 0,02\\
y = 0,03
\end{array} \right.\)

⇒ % mpanmitin = (0,02. 806) : 42,82 = 37,65 %

⇒ % mstearin = 62,35 %

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Một loại chất béo chỉ gồm panmitin và stearin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!