Trắc nghiệm ôn tập

Một hệ tích điện có cấu tạo gồm một ion dương +e và hai ion âm giống nhau q nawmg cân bằng.

Câu hỏi:

Một hệ tích điện có cấu tạo gồm một ion dương +e và hai ion âm giống nhau q nawmg cân bằng. Khoảng cách giữa hai ion âm là a. Bỏ qua trọng lượng của các ion. Chọn phương án đúng. 

A.

Bạn đang xem: Một hệ tích điện có cấu tạo gồm một ion dương +e và hai ion âm giống nhau q nawmg cân bằng.

Ba ion nằm trên ba đỉnh của tam giác đều và q = -4e. 

B.
Ba ion nằm trên ba đỉnh của tam giác đều và q = -e.

C.

Ba ion nằm trên đường thẳng, ion dương cách đều hai ion âm và q = -2e. 

D.
Ba ion nằm trên đường thẳng, ion dương cách đều hai ion âm và q = -4e.

Đáp án đúng: D

Chọn D.

Để hệ nằm cân bằng thì ba ion nằm trên đường thẳng, ion dương cách đều ion âm như hình vẽ và lực tác dụng lên mỗi ion âm phải cân bằng nhau:

\(\begin{array}{l}
k\frac{{\left| {{q_1}q{}_2} \right|}}{{a{}^2}} = k\frac{{\left| {{q_0}q{}_2} \right|}}{{\left( {0,5a} \right){}^2}}\\
\Rightarrow \left| {{q_1}} \right| = 4\left| {{q_0}} \right| \Rightarrow {q_1} = {q_2} = – 4e.
\end{array}\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Một hệ tích điện có cấu tạo gồm một ion dương +e và hai ion âm giống nhau q nawmg cân bằng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!