Trắc nghiệm ôn tập

Một hệ gồm ba điện tích dương q giống nhau và một điện tích Q nằm cân bằng.

Câu hỏi:

Một hệ gồm ba điện tích dương q giống nhau và một điện tích Q nằm cân bằng. Ba điện tích q nằm tại ba đỉnh của một tam giác đều ABC và điện tích Q đặt tại 

A.

Bạn đang xem: Một hệ gồm ba điện tích dương q giống nhau và một điện tích Q nằm cân bằng.

Tâm của tam giác đề với Q =  \(\frac{q}{{\sqrt 3 }}.\) 

B.
Tâm của tam giác đều với Q = – \(\frac{q}{{\sqrt 3 }}.\)

C.

Điểm D sao cho ABCD là tứ diện đều với Q = -q/ \(\sqrt 3 .\) 

D.
Điểm D sao cho ABCD là tứ diện đều với Q = +q/ \(\sqrt 3 .\)

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Một hệ gồm ba điện tích dương q giống nhau và một điện tích Q nằm cân bằng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!