Trắc nghiệm ôn tập

Một hệ gồm ba điện tích dương q giống nhau và một điện tích Q nằm cân bằng.

Câu hỏi:

Một hệ gồm ba điện tích dương q giống nhau và một điện tích Q nằm cân bằng. Ba điện tích q nằm tại ba đỉnh của một tam giác đều ABC và điện tích Q đặt tại 

A.

Bạn đang xem: Một hệ gồm ba điện tích dương q giống nhau và một điện tích Q nằm cân bằng.

Tâm của tam giác đề với Q =  \(\frac{q}{{\sqrt 3 }}.\) 

B.
Tâm của tam giác đều với Q = – \(\frac{q}{{\sqrt 3 }}.\)

C.

Điểm D sao cho ABCD là tứ diện đều với Q = -q/ \(\sqrt 3 .\) 

D.
Điểm D sao cho ABCD là tứ diện đều với Q = +q/ \(\sqrt 3 .\)

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Một hệ gồm ba điện tích dương q giống nhau và một điện tích Q nằm cân bằng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!