Trắc nghiệm ôn tập

Một este đơn chức có % O = 37,21%.

Câu hỏi:

Một este đơn chức có % O = 37,21%. Số đồng phân của este mà sau khi thủy phân chỉ cho một sản phẩm tham gia phản ứng tráng gương là:

A.
1

B.
2

C.
3

D.
4

Đáp án đúng: C

Bạn đang xem: Một este đơn chức có % O = 37,21%.

Đáp án: C

Este đơn chức ⇒ Chứa 2 nguyên tử oxi

⇒ Meste = 32 : 0,3721 = 86

⇒ Este là C4H6O2

⇒ Các đồng phân thỏa mãn: HCOOCH2-CH=CH2; HCOOC(CH3)=CH2; CH3COOCH=CH2

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Một este đơn chức có % O = 37,21%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!