Trắc nghiệm ôn tập

Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được anđehit axetic.

Câu hỏi:

Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được anđehit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của este là

A.
CH2=CH-COO-CH3

B.
HCOO-C(CH3)=CH2.

C.
CH3COO-CH=CH2.  

D.
HCOO-CH=CH-CH3.

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được anđehit axetic.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!