Trắc nghiệm ôn tập

Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 25 Ω, mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C = 10-4/π(F) và cuộn cảm thu

Câu hỏi:

Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 25 Ω, mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C = 10-4/π(F) và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch đó một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz. Biết điện áp ở hai đầu điện trở thuần R sớm pha π/4 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Cảm kháng của cuộn cảm bằng 

A.
 75 Ω     

B.
100 Ω 

C.
125 Ω    

D.
150 Ω

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 25 Ω, mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C = 10-4/π(F) và cuộn cảm thu

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 25 Ω, mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C = 10-4/π(F) và cuộn cảm thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!