Trắc nghiệm ôn tập

Một con ngựa kéo một xe đi đều với vận tốc 9km/h. Lực kéo của ngựa là 200N. Tính công suất của ngựa?

Câu hỏi:

Một con ngựa kéo một xe đi đều với vận tốc 9km/h. Lực kéo của ngựa là 200N. Tính công suất của ngựa?

Trong 1h (3600s) ngựa kéo xe đi đoạn đường là s= 9km=9000m

Công lực kéo của ngựa là A=F.s=200.9000=1 800 000J

Công suất của ngựa là :

P=A/t=1 800 000/3600=500W

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Một con ngựa kéo một xe đi đều với vận tốc 9km/h. Lực kéo của ngựa là 200N. Tính công suất của ngựa?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!