Trắc nghiệm ôn tập

Most climate scientists agree the main cause of the current global warming trend is human expansion of the greenhouse ______ .

Câu hỏi:

Most climate scientists agree the main cause of the current global warming trend is human expansion of the greenhouse ______ .

A.
causes

B.
effect 

C.
gas

D.
damage

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Most climate scientists agree the main cause of the current global warming trend is human expansion of the greenhouse ______ .

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Most climate scientists agree the main cause of the current global warming trend is human expansion of the greenhouse ______ .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!