Trắc nghiệm ôn tập

More than 20 coastal cities in Viet Nam are directly ____ by rising sea levels.

Câu hỏi:

More than 20 coastal cities in Viet Nam are directly ____ by rising sea levels.

A.
effected

B.
affected

C.
effects

D.
affects

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: More than 20 coastal cities in Viet Nam are directly ____ by rising sea levels.

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: More than 20 coastal cities in Viet Nam are directly ____ by rising sea levels.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!