Trắc nghiệm ôn tập

More than 20 coastal cities in Viet Nam are directly ____ by rising sea levels.

Câu hỏi:

More than 20 coastal cities in Viet Nam are directly ____ by rising sea levels.

A.
effected

B.
affected

C.
effects

D.
affects

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: More than 20 coastal cities in Viet Nam are directly ____ by rising sea levels.

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: More than 20 coastal cities in Viet Nam are directly ____ by rising sea levels.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!