Trắc nghiệm ôn tập

Metylamin tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

Câu hỏi:

Metylamin tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

A.
NaNO3.     

B.
KOH.     

C.
NaCl.   

D.
HCl.

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Metylamin tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!