Trắc nghiệm ôn tập

Metyl acrylat có công thức hóa học là gì?

Câu hỏi:

Metyl acrylat có công thức là

A.
CH3COOCH3.    

B.
HCOOCH3.   

C.
CH2=CHCOOCH3.   

D.
CH3COOCH=CH2.

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Metyl acrylat có công thức hóa học là gì?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Metyl acrylat có công thức hóa học là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!