Trắc nghiệm ôn tập

Many political radicals advocated that women should not be discriminated on the basic of their sex.

Câu hỏi:

Many political radicals advocated that women should not be discriminated on the basic of their sex.

A.
openly criticized

B.
rightly claimed

C.
publicly said

D.
protested

Đáp án đúng: D

Bạn đang xem: Many political radicals advocated that women should not be discriminated on the basic of their sex.

Kiến thức: Từ trái nghĩa

Giải thích:

advocate (v): ủng hộ

A. openly criticized: công khai chỉ trích                            B. rightly claimed: tuyên bố thẳng thắn

C. publicly said: công khai nói                                               D. protested: phản đối

=> advocated >< protested

Tạm dịch: Nhiều người cực đoan chính trị ủng hộ rằng phụ nữ không nên bị phân biệt đối xử dựa trên giới tính của họ.

Chọn D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Many political radicals advocated that women should not be discriminated on the basic of their sex.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!