Trắc nghiệm ôn tập

Mạch mã gốc của một gen cấu trúc có trình tự nuclêôtit như sau:3…TAX XAX GGT XXA TXA…5. Khi gen này được phiên mã thì đoạn mARN sơ khai tương ứng sinh ra có trình tự ribônuclêôtit là

Câu hỏi:

Mạch mã gốc của một gen cấu trúc có trình tự nuclêôtit như sau:

3’…TAX XAX GGT XXA TXA…5′. Khi gen này được phiên mã thì đoạn mARN sơ khai tương ứng sinh ra có trình tự ribônuclêôtit là

Bạn đang xem: Mạch mã gốc của một gen cấu trúc có trình tự nuclêôtit như sau:3…TAX XAX GGT XXA TXA…5. Khi gen này được phiên mã thì đoạn mARN sơ khai tương ứng sinh ra có trình tự ribônuclêôtit là

A.
 5’… AUG GUG XXA GGU AGU…3′

B.
5’… AUG GAX XGU GGU AUU…3′

C.
5’… AUG AXU AXX UGG XAX … 3′

D.
5’… AAA UAX XAX GGU XXA … 3′

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Mạch mã gốc của một gen cấu trúc có trình tự nuclêôtit như sau:3…TAX XAX GGT XXA TXA…5. Khi gen này được phiên mã thì đoạn mARN sơ khai tương ứng sinh ra có trình tự ribônuclêôtit là

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!